ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Уеб дизайн и разработка
Дигитален маркетинг

Inksy е иновативна платформа, която предлага разнообразни продукти с дизайнерски вид. Дизайнерите могат да се регистрират, да качат своите проекти и те да стигнат директно до масовия потребител.
Започнахме работа с клиента от самото стартиране на бизнеса - направихме логото, подбрахме цветовете на бранда, които да изразяват неговия артистичен характер. Имахме множество дискусии относно функционалностите на сайта, съдействахме в разработката на неговата логика и различните потребителски пътеки (създаване на профил, качване на дизайни и продукти, публикуването им в платформата, покупка от сайта, управление на продукти от страна на дизайнерите). За целите на inksy.bg сме създали и custom администраторски панел.
Започнахме и изграждането на страницата на бранда във Facebook и запознаване на аудитория с платформата още преди нейното официално пускане (органични и платени постове).

КЪМ САЙТА