z SFC: Дигитални услуги за вашия бизнес

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Лого
Brand book
Дигитален маркетинг

Развихме логото на бранда с идеята то да изразява развитието и потенциала на Courtier. Новият запазен знак е символ на еволюция и превръщане в нещо по-устойчиво, гъвкаво и възприемчиво. Създаването на brand book е една от ключовите стъпки към създаване на идентичност за всеки бранд. Чрез него компанията притежава свои отличителни знаци, цветове, шрифтове и стилистика, към които всеки трябва да се придържа.