ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Уеб дизайн и разработка
Дигитален маркетинг

Платформа за ​​аукциони на нови и употребявани автомобили. Започнахме работа с клиента от самото стартиране на бизнеса - направихме логото, подбрахме цветовете на бранда. Проведохме множество дискусии относно функционалностите на индивидуално уеб пространство, съдействахме в разработване на логиката на сайта и различните потребителски пътеки: публикуване на аукцион, одобрение на аукцион, наддаване, финализиране на аукцион, генериране на договор и интеграция на различни методи на плащане. За целите на Autoauction създадохме и custom администраторски панел, където могат да се управляват публикуваните аукциони (преглед и одобрение, изплащане на остатъчна стойност към потребители и други подобни). Започнахме и изграждането на страницата на бранда във Facebook изапознаване на аудиторията с платформата още преди нейното официално пускане. (реклами, игри и органични постове).

КЪМ САЙТА