⚠ВНИМАНИЕ: До 20 000 лв. безвъзмездно финансиране за нов сайт, онлайн магазин или дигитален маркетинг!

20/10/2022

Програма „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия“ е тук. Как можете да извлечете максимума от нея?

Във връзка с всеобщите усилия за интегрирането на информационните технологии и тяхното сигурно и безопасно приложение в областта на бизнеса Министерство на иновациите и растежа даде старт на програма за еднократна безвъзмездна помощ на малките и средните предприятия у нас. Нека заедно да се опитаме да отговорим на няколко важни въпроса, свързани с тази уникална възможност!

Какви са парите и сроковете?

Общият размер на средствата, отпуснати по програмата е 30 600 000 лв., а крайният срок за подаване на документи е до 19.12.2022 година.

Какво можете да получите Вие?

Минималната сума, която може да бъде отпусната на едно предприятие е 3000, а максималната 20 000 лева.

Кой може да се възползва от това финансиране?

*Всички търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или действащи адвокатски дружества (но не чуждестранни клонове на такива) по смисъла на Закона за адвокатурата.

*Всички микро, малко и средни предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2019 г., с 1 или повече служители за 2021 г. и реализирали съответните нетни приходи за финансовата 2021 година.

Микро бизнеси ≥ 41 000 лева

Малки бизнеси ≥ 82 000 лева

Средни бизнеси ≥ 123 000 лева

А кой не може да се възползва от него?

Предприятия, чиято основна икономическа дейност попада в следните сектори и раздели съгласно КИД-2008:

Сектори: „Селско, горско и рибно стопанство“, „Добивна промишленост“, „Строителство“, „Образование“, „Хуманно здравеопазване и социална работа“, както и 2 раздела от сектор „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения“ – съответно: „Дейности в областта на информационните технологии“ и „Информационни услуги“.

За какво следва да бъдат употребени средствата на тази програма?

Финансирането на програмата ще помогне да разгърнете целия дигитален потенциал на Вашия бизнес! С помощта на безвъзмездните средства можете да инвестирате в:

  • Създаване на онлайн магазин и регистрация търговска марка в България и/или в Европейския съюз
  • Нов корпоративен уебсайт
  • Създаване на мобилно приложение
  • Услуги, обвързани с дигитален маркетинг в социалните мрежи, сред които създаване на оригинално органично съдържание, платена реклама, PPC и други.

Дигитална рекламна агенция SFC има обстоен опит в изброените маркетинг дейности и разполага с екип от професионалисти, готови да Ви дадат най-практичното предложение как най-рационално да вложите средствата и да постигнете най-добри резултати в най-кратък срок!

⚠Потърсете ни за консултация!

Мислите ли, че сте подходящи за тази програма? Нека проверим заедно и да обсъдим как можем да си партнираме и да Ви бъдем максимално полезни! Освен за създаване и реализиране на концепция за дигитален маркетинг, онлайн магазин и корп. уебсайт, ние можем да съдействаме и с документалното оформление на процеса по усвояване. Моля, свържете се с нас:

Нека да работим заедно за силно маркетинг присъствие, повече доволни клиенти и повече продажби!

Още от блога

Трикове за свръхуспешен Black Friday!

Най-чаканият ден за всички онлайн и физически магазини е само след няколко седмици! Да не извлечете най-доброто от възможността за повече продажби и нови потребители е равносилно на престъпление. Първо

⚠ВНИМАНИЕ: До 20 000 лв. безвъзмездно финансиране за нов сайт, онлайн магазин или дигитален маркетинг!

Програма „Решения в областта на ИКТ и киберсигурността в малките и средните предприятия“ е тук. Как можете да извлечете максимума от нея?

Лято: време за почивка и дигитална промяна!

Всички собственици на онлайн магазини знаят, че най-горещият сезон типично не е особено силен от гледна точка на продажби. Хубавото слънчево време подканва хората да прекарват повече време навън и като резултат клиентите са склонни да пазаруват във физически магазини.